Välj språk här Välj språk här

Nyheter


Utställning av Strindbergs korrespondens

Det finns mer än 10 000 brev av Strindberg bevarade. På Postmuseet kan vi ta del av kärleksbrev, arbetsansökan, brev med teckningar till vänner, korrektur och regianvisningar.