Välj språk här Välj språk här

Så här gjorde vi med ett halvt ark papper, Lotta Carlsson och Elsa Vernier

I tre klasser körs tema Novell, 7a, 7b och 8b, då eleverna bland annat har arbetat med Ett halvt ark papper. Lärarna delade ut ett solkigt halv ark papper till eleverna med de ord nedtecknade som Strindbergs karaktär finner i våningen, efter det sista flyttlasset… Lärarna berättar att Någon funnit denna lapp i en lägenhet ”Vad är det som har hänt?!”. Eleverna fick i tysthet begrunda det halva arket papper och sedan samlades deras tankar på tavlan. Först kunde det gemensamt konstateras att det måste handla om något som skett för en tid sedan då orden var ålderdomliga, vissa ord (exempelvis kommissionskontoret) behövdes förklaras. Snart fullkomligt exploderade fantasin och kreativiteten, hur kunde allt detta hänga ihop?! Vem var ”frun”? En större och en mindre – av stoft?! Det gemensamma skapandet var fantastiskt. Då alla (många!) tankar samlats på tavlan fick eleverna till uppgift att själva skriva ner berättelsen, med rubriken Ett halvt ark papper.

Även de elever som vanligtvis brukar ha svårt att skriva kom igång tack vare ingången och inspirations- och detektivarbetet i början av lektionen. Texten som finns presenterad här är alltså skriven innan eleven fått ta del av Strindbergs novell. Avslutningsvis lyssnade och lästes Strindbergs novell och tack vare förförståelsen och det att eleverna så att säga gjort texten till sin uppskattade de hans novell betydligt mera än vad de förmodligen hade gjort annars.