Välj språk här Välj språk här

Parafras på Strindberg

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Ringmar och hennes i årkurs 5 i Solhemsskolan har i bilden arbetat med två foton av Strindberg. En ung och en äldre. (De som finns i den animerade filmen om Strindberg). Strindberg med spelkorten har Simon Bossèr årskurs 5 gjort.