Meny Meny

Om

Ett halvt ark papper på webben. Det är utbildningsförvaltningens bidrag till stadens och nationens firande av August Strindberg. Målet med webbplatsen är att skapa en gemensam läsupplevelse för stadens alla elever där novellen Ett halvt ark papper och Strindbergsårets tema, Tänk själv, samspelar.

Här läser eller lyssnar du på Ett halvt ark papper på många av de språk som talas i Stockholms skolor. Flera av stadens modersmålslärare har översatt och läst in novellen. Dessutom läser skådespelaren Johan Rabaeus den på svenska, engelska och franska.  Teckenspråksartisten Tommy Krångh gör den på teckenspråk.

Novellen kompletteras med pedagogiska planeringar för olika åldrar. De är till för att skapa reflekterande samtal, uppmuntra till eget skapande och visa möjligheter med digitalt lärande. Webbplatsen kommer också att leva kvar som lärresurs även efter Strindbergsårets slut.

Mediebevakning om webbplatsen
ABC  “
Strindberg på nätet skall locka Stockholms unga”, om Ett halvt ark papper och ett filmatiserat inslag.
SR international på svenska
Datorn i utbildningen nr 7/2012  sid.22 och 23, här finns artikeln Ett halvt ark papper i ny form som PDF ett halvt ark2:
Lära, nr. 5 2012 sid 26-27.  Utsätt eleverna för kultur, Johan Rabaeus som läst in novellen på franska, engelska och svenska är intervjuad i Lära, nr. 5 2012 sid 26-27
Omvärldsbloggen, It i skolan , Skolverket Digitala gestaltningar av läsupplevelser av Stefan Pålson,
Skolutveckling, Skolverket  “Hon låter eleverna läsa Strindberg på arabiska.
Mandoly ,Tekniken bakom webbplatsen.
Kulturrådets sida, Bolla
Kulturrådets webbplats om Strindberg 2012 och Ett halvt ark papper 
Svenska ambassaden i Lusaka skriver om Sveriges Strindbergsatsning och webbplatsen etthalvtarkpapper.se
Lotta Edholms blogg om webbplatsen
Wikipedia
Svensk litteraturhistoria och samarbete med modersmålslärare, Strindberg, fortsättning följer, Pedagog Stockholm