Välj språk här Välj språk här

Nummer 21,Thierry Henry och Liverpool

Parafraser på dikten Omkostnader i rörelsen av Lars Gustafsson som i sin tur gjort en parafras på Ett halvt ark papper. Klicka på parafraserna så blir de större

Nummer 21
Nr 21

Thierrry Henry
henry1
Thierry Henry 2

Liverpool
Liverpool