Välj språk här Välj språk här

Nummer 21,Thierry Henry och Liverpool

Parafras på dikten Omkostnader i rörelsen av Lars Gustavsson är en parafras på Ett halvt ark papper

Nummer 21
Nr 21

Thierrry Henry
henry1
Thierry Henry 2

Liverpool
Liverpool