Meny Meny

August Strindberg – för alla åldrar!

Att läsa Strindberg kan vara utmanande, omtumlande – och svårt. För de allra yngsta är det krångligt att ta till sig hans texter. Men på denna webbplats finns material också för de yngre skolbarnen, bland annat i form av en film som lyfter fram hans status som världskänd författare. Alla kan få med sig något om August, en författare som varit död i hundra år men vars texter fortfarande lever.

Ett halvt ark papper – världens bästa novell
August Strindbergs novell från 1903, Ett halvt ark papper har blivit utsedd till världens bästa novell. Framröstningen skedde i det svenska radioprogrammet, Novellen år 2006. Fortfarande är texten älskad och omdiskuterad. Utifrån en telefonlista med namn och nummer får vi på färre än 600 ord en tillbakablick på huvudpersonens senaste två år – två år av förväntan och motgång, glädje och sorg. Ett liv, på ett halvt ark papper.

Novellen finns att läsa på närmare 40 språk
Välj språk i menyn.  Många av översättningarna är gjorda av modersmålslärare i Stockholm. De har även gjort inläsningar som finns under fliken Lyssna.

Vad är det som gör att vi fortfarande läser den?
För att förstå mer om novellens attraktionskraft, vad som finns under texten och hur vi kan förstå den på olika sätt, kan du läsa litteraturforskaren, Barbro Ståhle Sjönells En genre-och textanalys  Strindbergiana_20081.  Vill du gräva ännu djupare och förstå novellen på ett psykoanalytiskt plan finns litteraturforskaren Torbjörn Forslids artikel, Berättande och minne2.

Sagan och verkligheten
Den novellsamling som Ett halvt ark papper ingår i heter Sagor, men bakgrunden till historien är långt ifrån påhittade fantasier. På Strindbergs handskrivna manuskript kan man se att novellen först hette Telefonlistan. Tittar du på Strindbergs egen telefonlista är det lätt att se var han hämtade sin inspiration. En bakgrund till novellen får vi i Alf Lindvågs artikel ”Sagan och verkligheten3”. Torbjörn Forslid ger en översikt av Strindbergs liv och verk i artikeln Strindberg HYLLAD & HATAD4. En artikel som behandlar Strindbergs liv och gärning, skriven av litteraturvetaren Ulf Olsson finns på Riksarkivet. Lars Gustafssons parafras på Halvt ark papper, Omkostnader i rörelsen5 sammanfattar på 21 rader August Strindbergs liv och författargärning.

Strindbergs språk
Ett halvt ark papper innehåller inte många ord men återberättar två år av en mans liv. Formuleringarna är en uppvisning i både multitasking och outsagda påståenden, inte ett ord i onödan – och ändå blir allt sagt. Språktidningen skriver om det strindbergianska språket med spännvidd och konkretion. För den som inte är bekant med tidigt 1900-talsvokabulär har Ola Östlin gjort förklaringar6.  Strindbergs novell är inte lätt att översätta, om detta kan ni läsa mer om under översättningarna till bulgariska och nederländska. Strindberg var en flitig brevskrivare, på Google books finns många brev publicerade, under  perioden 1887 till  89  finns bland annat brev till Nietzsche, Heidenstam, Brandes, Zola, Bonnier och kanske allra mest intressant till Siri von Essen.

———————–

1 Barbro Ståhle Sjönell, Världens bästa novell: August Strindbergs ’Ett halvt ark papper’. En genre- och textanalys»,   i Strindbergiana. Tjugotredje samlingen utgiven av Strindbergssällskapet (Atlantis 2008) sid. 87–106
2 Torbjörn Forslid, Berättande och minne i Strindbergs ”Ett halvt ark papper” sid 51–56, Universitetsförlaget 7/98
3 Alf Lindvåg, ”Ett halvt ark papper” – sagan och verkligheten, DN 1971-06-28
4 Torbjörn Forslid, Strindberg ÄLSKAD & HATAD, Populär Historia nr. 3 – 2012 sid. 16–29
5 Lars Gustafsson, Förberedelser för vintersäsongen, dikten Omkostnader i rörelsen sid 16. Natur och Kultur 1990
6 Ola Östin, ordförklaringar på sid 326 i August Strindberg, Ensam/Sagor, Samlade Verk del 52 (Norstedts 1994).