Välj språk här Välj språk här

Ett halvt ark papper på franska

Elever på Franska skolan har gjort egna versioner av novellen. De har läst novellen och fått inspiration av att skriva på franska.
Eleverna går i årskurs 1 på gymnasiet och läser steg 4. Lärare,Françoise Sule- lärare i franska, francoise.sule@adm.franskaskolan.se

Camille Dellermans version

Cherine Collianders version