Välj språk här Välj språk här

Teckentolkning

Tommy Krångh (fd. Fransson) teckentolkar August Strindbergs novell “Ett halvt ark papper”.