Välj språk här Välj språk här

Kontakt

Jag heter Elisabeth Söder och är ansvarig för webbplatsen, Ett halvt ark papper. Vänd dig till mig om du har frågor, synpunkter, tips och om du vill dela med dig av hur du och dina elever har inspirerats av novellen och vad ni har gjort.

Jag arbetar med kompetensutveckling för pedagoger och är ansvarig för stadens kulturombud på Medioteket. Du kan också nå mig på telefon 08-508 33 822.