Välj språk här Välj språk här

Tyska

Inläst av modersmålslärare Birgit Wagner, birgit.wagner@stockholm.se

På SR International finns mer information på tyska om Strindberg och hans verk att läsa och lyssna på.