Välj språk här Välj språk här

Ryska

Inläst av modersmålsläraren Natalila Rossina, natalia.rossina@stockholm.se

På SR International finns mer information på ryska om Strindberg och hans verk att läsa och lyssna på.