Välj språk här Välj språk här

Rumänska

Översatt av eleven Viviane Ionescu från Kungsholmens gymnasium. Inläst av modersmålsläraren Marian Publik, mariana.publik@stockholm.se