Välj språk här Välj språk här

Romani

Översatt och inläst av modersmålsläraren Jonny Ivanovitch.G, george.tan@tele2.se

På SR International finns mer information på romani om Strindberg och hans verk att läsa och lyssna på.

Bokförlaget Podium planerar att översätta Strindbergs drama Ett drömspel til romani, Kulturnyheterna