Välj språk här Välj språk här

Persiska

Översatt och inläst av modersmålsläraren Mandana Talaremi.

På SR International finns mer information på persiska om Strindberg och hans verk att läsa och lyssna på.