Välj språk här Välj språk här

Arabiska

Översatt och inläst av modersmålsläraren Juliette Tabbakh.

På SR International finns mer information på arabiska om Strindberg och hans verk att läsa och lyssna på.