Välj språk här Välj språk här

Lyssna på novellen. Vilket språk väljer du?

Arthur Schopenhauer har sagt ”Att läsa är att tänka med en annans huvud istället för med sitt eget”. Med detta synsätt ger fler huvuden större litterär upplevelse, och kanske är det därför så många av oss fängslas av högläsning. August Strindbergs novell Ett halvt ark papper från 1903 passar bra att läsa högt tillsammans, eftersom den har många möjliga infallsvinklar och diskussionsteman.

För att novellen ska kunna förstås av många är den inläst på närmare 35 språk, många  översatta och upplästa av modersmålslärare i Stockholm. Dessutom har skådespelaren Johan Rabaeus läst in den på svenska, franska och engelska – välj språk i menyn.

Novellen i centrum
Dessa poddar från Sveriges radio ger också många exempel på samtalsmodeller för att prata om böcker.

En introduktion till författaren Strindberg
”Man är stött på mig för att jag inte är död, fastän man begravit mig många gånger”, sa Strindberg 1889. Huruvida vi är stötta eller inte är en av frågorna som regissören Hugo Hansén reder ut i sitt tal från invigningen av Strindbergsåret. Talet passar bra som en introduktion, både till Strindberg och till Ett halvt ark papper.

En annan bra introduktion till Strindberg är ett samtal mellan Harald Hultqvist och Johan Rabaeus från Stockholms stadsbibliotek Johan läser högt ur olika texter och brev och berättar om varför han anser att Strindberg är så betydelsefull för dagens unga.