Välj språk här Välj språk här

Разказ от Август Стриндберг

Превод от шведски
Нели Варне

Багажът с последните вещи и мебели беше заминал. Наемателят, един млад мъж, с
траурна лентичка на шапката си, обходи апартамента, за да провери дали нещо не е
забравено.

Не, той не беше забравил нищо, абсолютно нищо, и той излезе в коридора на
апартамента, твърдо решен, никога вече да не мисли за това, което беше преживял в
това жилище.

Но в коридора, до телефона, погледът му попадна върху къс, хартиен лист, изписан
до край с различни почерци, някои части бяха написани с мастило, други -
надраскани с молив или червена писалка.

Ето там беше написана цялата тази красива история от неговия живот, през този
кратък период от две години. Всичко, което той искаше да забрави беше записано
там, една малка част от един човешки живот, написана на къс хартия.
Той взе листа, един такъв пожълтял от времето лист, който като, че ли грееше в
ръцете му. Той го постави отгоре на камината , наведе се и го зачетe.
Първо беше написано нейното име: Алис, най-красивото име, което той знаеше,
защото това беше името на неговата годеница. До него -нейният телефонен номер -
15 11, изглеждаше като номер на църковен псалм.

След това пишеше: Банката. Това беше неговата работа, свещената работа , тя им
даваше насъщния хляб, дома, съществуването им. Но този номер беше зачеркнат,
защото банката, в която той работеше фалира. След един кратък период, изпълнен с
много притеснения, той се оправи, намирайки си работа в една друга банка.
След това беше записан телефона на цветарницата и файтонджията. Това беше тогава,
когато се сгоди и джобът му беше пълен с пари.

Следваше номерът на мебелния магазин, под него на човека, който лепеше тапети…
Той се задомява и те заживяват заедно. Ето номерът на билетната каса на Операта -50
50. Те са младоженци и ходят на опера в неделя.

Това са най-хубавите им мигове, когато седят тихо един до друг и като, че ли по
една случайност, се срещат в онази приказна страна, изпълнена с красота и
хармония, там от другата страна на театралната рампа.
А ето и името на един мъж , който беше зачеркнат. Това беше един негов приятел,
който беше достигнал до високо обществено положение, но се провали, падна
безпомощтно и се наложи да се премести, някъде много надалеч. Колко крехък е
успехът!

Ето тука се вижда нещо ново, което се случва в съпружеския им живот. Написано е с
женски почерк и молив: Жената, коя жена? Да, тази, с дългото палто и с онова
приятно, съпричастно изражение на лицето си . Тя идваше тихо и за да влезе в
спалнята , никога не минаваше през всекидневната , а – през коридора. Под нейното
име пише: Доктор Л.

За първи път се появява и името на една роднина. Записано е : Мама. Това е
свекървата , тя се държи дискретно, на страна, за да не притеснява младоженците, но
сега я викат, в час на нужда и тя идва с радост, тъй като им е необходима.
Тук започват драсканици в синьо и червено. Бюрото по труда, една прислужница -
гледачка идва при тях ипи една друга – ще се назначава. Аптеката. Притъмнява му
пред очите. Млекарницата. От там се поръчва мляко, пастьоризирано мляко, без
туберколозни бацили.

Магазинчето за подправки, месарницата. Домакинството започва да се обслужва чрез
телефон, жена му – домакинята и къщовницата е тежко болна, на легло.
Пред очите му ce премрежва и той не може пове че да четe – така както потъващият
в морето иска да погледне през солената вода, а не може да види нищо.

И там пишеше: Погребално бюро. Пределно ясно е – един по-голям и един – по-
малък, подразбира се, ковчег. В скоби беше написано : Тленни останки.
След това нямаше нищо повече написано: Тленни останки, бяха последните думи,
там свършваше всичко. Той взе пожълтелия лист хартия , целуна го и го сложи в
горното джобче на сакото си.

За две минути, той преживя две години от своя живот. Но странно, той не се
чувстваше съкрушен от скръб , когато излезе навън. Напротив, той държеше главата
си високо, като един щастлив и горд човек, защото той чувстваше , че той беше
притежавал най –хубавото.

Колко други бедни души никога не бяха изпитали това , което той беше приживял!

Överssatt av; Nellie Warne modersmålslärare I bulgariska  vid Språkcentrum och  Språkservice för förskolan

 

Download

Översättningens svåra konst

Synpunkter från översättningen av Ett halvt ark papper

 

Det som är speciellt med novellen Ett halvt ark papper är att Strindberg uttrycker sig otydligt och kort. Detta gör att texten är öppen för flera tolkningar.

Vid en översättning vill man förmedla händelsen, budskapet, stilen och atmosfären men samtidigt ska man vara så nära originalet som möjligt. Man ställer sig frågan: Skall översättare via språkvalet antyda vad som har hänt? Hur mycket skall översättaren lämna oförklarat? Finns det en risk att läsaren inte förstår vad som har hänt i berättelsen och uttråkat slutar läsa?

Vid första läsningen framgår inte tydligt hur många nära i mannens liv som har dött. Vi läser om två kistor, en liten och en stor. Strindberg nämner aldrig att det funnits ett nyfött barn. Varför dog mamman? Och varför dog barnet? Om det överhuvudtaget är ett barn som har dött. Strindberg nämner ”tuberkolfri” mjölk. För i tiden var tuberkolos en farlig, utbredd och dödlig sjukdom, till skillnad från idag. Det är det enda ordet som antyder orsaken till de tragiska händelserna i mannens liv.

Ett annat problem med översättningen är att välja det rätta ordet, det som bäst beskriver atmosfären, motsvarar stilen och den inre rytmen som en välskriven text har. Jag har jobbat både med en svensk och en bulgarisk synonymordbok. Skall man behålla den ålderdomliga formen av orden i målspråket, det vill säga det språket man översätter till? Hur skall man översätta ord, vars begrepp saknas i målspråket?   

Jag kunde inte hitta rätt översättning för ordet ”tuberkelfri” till bulgariska. Mjölk som är fri från tuberkulos baciller. Låter det lite konstig för samtids läsare? Den konstruktionen är dessutom för lång. Man riskerar att bryta mot den korta, lakoniska stilen som Strindberg har i novellen.

Problemen med tuberkulos känns så avlägset nu. Om man skall översatta ordagrant blir det ofta nonsens på målspråket. Å andra sidan är översättarens ambition att vara så nära författarens språkval och stilistiska medel som möjligt. De återspeglar den givna epoken, språkbruket och levnadssättet. Kanske det var lättare för dåtidens läsare att känna igen sig i det tragiska händelseförloppet som beskrivs av Strindberg och förstå novellen. Vad händer när begreppen från källspråket saknas i målspråket? Skall man förklara i texten eller skall man förklara under linjen[1]? Här handlar det om en balansgång. Jag har valt att översätta sådana begrepp med något liknande, så nära som möjligt i syfte att behålla meningen, känslan, idén och budskapet. En vidare tolkning genom översättningen skulle förstöra spänningen i hela novellen.

Trots tragedin i mannens liv är tonen i novellen optimistisk och det skall man förmedla via rätt språkval. Mannen har upplevt någonting som de andra ”arma” inte har. Här syftar arma på ”arma själ”.

Livet för mannen går vidare och han är stolt över det som han har upplevt.

 

Nellie Warne modersmålslärare I bulgariska  vid Språkcentrum och  Språkservice för förskolan

www.sprakservice24.se

 

 

 

 [1] En förklaring av ettt ord där det saknas begrepp på målskåpet