Välj språk här Välj språk här

Svenska som andraspråk 1 Pedagogiska planeringar

De pedagogiska planeringarna har samlats i grupper utifrån de centrala målen. Du får dem som wordfiler genom att klicka på länken.

Först finns alltid en ruta med det centrala innehållet, en beskrivning av vad kunskapskraven lägger fokus på och infallsvinklar från Skolverkets kommentarmaterial som kan ha bäring för just dessa lektionsförslag. Sedan följer lektionsupplägg med fokus på det centrala innehållet men med en uttalad ambition att verkligen använda det rika materialet som finns på webbplatsen. Ord, bild, ljud – här finns resurser! Materialet är nedladdningsbart som wordfiler som du kan redigera, för att ge dig som lärare både inspiration, utmaningar och möjlighet att själv utveckla och gå vidare.

Muntligt arbete (ladda hem PDF) (ladda hem Word-fil)
Att samtala om en läsupplevelse, Vi läser och tolkar – ljudinspelning,

Skrivande (ladda hem PDF) (ladda hem Word-fil)
Skrivande för reflektion, Kreativt skrivande

Jämförande språkarbete (ladda hem PDF(ladda hem Word-fil)

Alla pedagogiska planeringar för Svenska som andraspråk 1 samlade (ladda hem PDF) (ladda hem Word-fil)