Välj språk här Välj språk här

Svenska 2 pedagogiska planeringar

De pedagogiska planeringarna har samlats i grupper utifrån de centrala målen. Du får dem som wordfiler genom att klicka på länken.

Först finns alltid en ruta med det centrala innehållet, en beskrivning av vad kunskapskraven lägger fokus på och infallsvinklar från Skolverkets kommentarmaterial som kan ha bäring för just dessa lektionsförslag. Sedan följer lektionsupplägg med fokus på det centrala innehållet men med en uttalad ambition att verkligen använda det rika materialet som finns på webbplatsen. Ord, bild, ljud – här finns resurser! Materialet är nedladdningsbart som wordfiler som du kan redigera, för att ge dig som lärare både inspiration, utmaningar och möjlighet att själv utveckla och gå vidare.

Skrivande (ladda hem PDF) (ladda hem Word-fil)
Skriva utredande text, Skriva argumenterande text

Litterär förståelse och litterära begrepp (ladda hem PDF(ladda hem Word-fil)
Närläsning och tolkning: Gustafsson möter Strindberg, Litteraturvetenskapliga begrepp, Sakprosa, litteraturvetenskap

Författaren August Strindberg (ladda hem PDF(ladda hem Word-fil)

Språkförhållanden i Sverige och i övriga Norden (ladda hem PDF(ladda hem Word-fil)
Språk så in i Norden!

Alla pedagogiska planeringar för Svenska 2 samlade (ladda hem PDF(ladda hem Word-fil)