Välj språk här Välj språk här

En GULDGRUVA för lärare och elever!

Ord, bild, ljud, film, en mångfald av språk och uttryckssätt – novellen Ett halvt ark papper har inspirerat och fortsätter att inspirera till både vidvinkel och fokus i arbetet med språk och litteratur i skolan.

Genom att klicka i menyn kommer man till ämnes- och kursspecifika pedagogiska planeringar som utgår från webbplatsens material. Vad sägs om att diskutera språkpolitik, radikala folkskolelärare och stavningsreformer utifrån Strindbergs originalmanuskript, eller att diskutera Strindberg som den ultimata tonåringen utifrån Hugo Hanséns inledningstal för Strindbergsåret i Stockholm? Eller att helt enkelt arbeta med närläsning och förståelse av en av de finaste noveller som skrivits om livets skörhet och storhet…

De kurs- och ämnesspecifika pedagogiska planeringarna utgår från ämnena svenska och svenska som andraspråk i grundskola och gymnasium. Men Ett halvt ark papper kan användas i många fler sammanhang. Några förslag:

Engelska
Givetvis finns Ett halvt ark papper inläst också på engelska. Här finns möjlighet att arbeta med ord, språk och översättningens svåra konst.

Historia
”Ett stycke människoliv på ett halvt ark papper” står det i novellen. Ett stycke historia finns där också: tuberkulosens härjningar i sekelskiftets Stockholm, en ny tid som randas med nya tekniska landvinningar (som telefonen, Strindberg själv var en tidig telefonabonnent), och Strindberg själv som en stridbar gestalt i en omvälvande tid vad gäller makt och maktfördelning, både i samhället i stort och mellan könen. Stockholmskällan har tagit fram mycket material kring Strindbergs Stockholm och Strindbergs tid som gör det lätt och intressant att arbeta utifrån novellen i historieämnet.

Modersmål
Tack vare stora insatser av många modersmålslärare finns nu August Strindbergs Ett halvt ark papper inläst på 35 språk! Nog är detta en unik möjlighet för många elever att på sitt eget modersmål  få stifta bekantskap med en viktig författare från den svenska historien, och med en berättelse med allmänmänskligt innehåll om sorg, uppbrott och hopp?

Moderna språk
Ett halvt ark papper finns inläst på de allra flesta av de moderna språk som läses i grundskola och gymnasium. Vilken möjlighet att arbeta tillsammans med svenskämnet, att diskutera översättningens svåra konst och att resonera om vad som händer med en text när den byter språkdräkt! Franskan har förstås en särställning när det gäller Strindberg, som ju skrev och publicerade t.ex. En dåres försvarstal först på franska, och sedan på svenska – något som kan vara värt att påminna om.

Ämnesövergripande arbete
Utifrån novellen Ett halvt ark papper finns så många möjligheter att arbeta med ämnesövergripande teman: kring Stockholm, kring August Strindberg och hans tid, kring språk och tolkningar, och inte minst i teman där de estetiska lärprocesserna – arbete med gestaltning i musik, bild, teater – ges möjlighet att utveckla och fördjupa arbetet.