Välj språk här Välj språk här

Inspiration

Johan Rabaeus om Strindberg
“jag ser honom som en person som stod på de svagas sida, en antirojalist och satiriker. När jag hör hans provocerande tongångar associerar jag till Olof Palme och hans glänsande provokationer. Det är sånt klassikerna ger oss möjlighet till – de här aha-upplevelserna av historiska samband och jämförelser”. Från en intervju med Johan Rabaeus i senaste numret av Lära sid 26-29. Johan har läst in Ett halvt ark papper på svenska, engelska och franska på webbplatsen. i samma nummer finns Thomas Perssons krönika om Kultur, många bra argument för oss som tror på kulturens kraft att inkludera.” Missa inte heller det här samtalet om Strindberg och hans verk mellan Harald Hultqvist och Johan Rabaeus från Stockholms stadsbibliotek. Ett personligt, roligt och berikande samtal.

Ensam
Strindberg och samvetet, ett psykonalytiskt perspektiv
Boken Ensam med novellerna: Ensam, Ett halvt ark papper, Betraktelser på kyrkogården och Samvetskval har av Svenska Dagbladet uppmärksammats som en av 2012 års bästa i årets klassikerutgivningen.I boken finns också två essäer av psykoanalytikerna Per Magnus Johansson som tagit fasta på Strindbergs tankar om samvete och ensamhet. Boken kostar 25 plus porto 20 kr på Lindelöws bokförlag