Välj språk här Välj språk här

August, 9 c1 och Ett halvt ark papper

9c 1 på Matteusskolan är en klass som har sina rötter i världens alla hörn. När jag lyssnade på inläsningar av novellen på olika språk väcktes idén att göra en egen inläsning. De hemspråk som finns i klassen hörs och syns sällan i vårt dagliga arbete och här såg jag en chans att ändra på den saken.  

Vi gjorde en inläsning där många av de språk som finns representerade i klassen är med. För första gången fick klassen höra kompisarna prata sitt första språk samt se deras språk skrivna.  

De språk som finns med i inläsningen av novellen är: arabiska, finska, engelska, tyska, mongoliska, serbiska,  somaliska, spanska , svenska och tigrinja.  Om det hade funnits skriftliga översättningar till  franska,  persiska, tagalo och urdu så hade även dessa språk funnits med.

ett halvt 3_5

 

 

 

                         Maria Lindstedt, lärare  på Matteusskolan i december 2012.