Välj språk här Välj språk här

Att läsa Ett halvt ark papper på arabiska

Viktigt för elevernas identitet
Att läsa sin Strindberg på arabiska, kanske låter märkligt, men Fatimeh Ali ser det som betydelsefullt att barn och ungdomar med annat modersmål än svenska känner att de också får ta del av det svenska kulturarvet.

– Det har med ens identitet att göra. Tänk att kunna säga: “Ja, visst, Strindberg, honom läste vi om på lektionerna i modersmål i nian” när man kommer till gymnasiet. Det vore jättebra, tycker jag.

Nästa steg för Fatimeh Alis klass blir att blogga om litteratur – på arabiska. Fatimeh Ali har redan anmält sin klass till Webbstjärnan som erbjuder webbplatser för klasser som vill jobba med Ett halvt ark papper i bloggform.